Công khai tài chính
Thứ 5, Ngày 01/05/2014, 11:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/05/2014

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán 
ITỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                     5,200,000
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)                     3,565,000
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)                        455,000
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                     1,180,000
IITHU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     5,594,830
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp                     3,538,420
  - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%                        457,850
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)                     3,080,570
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương                        801,410
  - Bổ sung cân đối                        385,850
  - Bổ sung có mục tiêu                        415,560
    Trong đó : Vốn XDCB ngoài nước                          60,000
3Thu chuyển nguồn                           75,000
4Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                     1,180,000
  - Học phí                          16,000
  - Viện phí                        104,000
  - Thu phạt an toàn giao thông                          60,000
  - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                     1,000,000
IIICHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     5,594,830
1Chi cân đối ngân sách địa phương                     4,305,155
aChi đầu tư phát triển                        658,552
 Trong đó Chi trả nợ (gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư                          21,900
bChi thường xuyên                     3,488,840
cChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                             1,000
dDự phòng                        136,300
đNguồn cải cách tiền lương                          20,463
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN                     1,180,000
aChi từ nguồn thu  Xổ số kiến thiết                     1,000,000
bChi từ nguồn thu học phí, viện phí và thu phạt ATGT                        180,000
3Chi Chương trình mục tiêu quốc gia                        109,675

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
AB3
ANgân sách cấp tỉnh 
INguồn thu ngân sách cấp tỉnh4,041,767
1Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp2,033,857
  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%156,770
  - Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %1,877,087
2Bổ sung từ ngân sách trung ương801,410
  - Bổ sung cân đối385,850
  - Bổ sung có mục tiêu415,560
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước60,000
3Thu chuyển nguồn75,000
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN1,131,500
IIChi ngân sách cấp tỉnh4,041,767
1Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp
(không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
3,248,837
2Bổ sung cho ngân sách huyện, thị792,930
  - Bổ sung cân đối566,820
  - Bổ sung có mục tiêu226,110
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước0
BNgân sách huyện, thị (bao gồm NS cấp huyện và NS xã) 
INguồn thu ngân sách huyện ,thị2,345,993
1Thu ngân sách hưởng theo phân cấp1,504,563
  - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%301,080
  - Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %1,203,483
2Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh792,930
  - Bổ sung cân đối566,820
  - Bổ sung có mục tiêu226,110
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn0
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN48,500
IIChi ngân sách huyện, thị2,345,993

 

 

Lượt người xem:  Views:   470
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai tài chính