Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Thứ 4, Ngày 12/10/2016, 10:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/10/2016

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán 
ITỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                 6.400.000
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)                 4.235.000
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)                    880.000
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                 1.285.000
IITHU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                 6.580.000
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp                 4.125.800
  - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%                    961.004
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)                 3.164.796
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương                 1.079.684
  - Bổ sung cân đối                    385.850
  - Bổ sung có mục tiêu                    693.834
    Trong đó : Vốn XDCB ngoài nước                    148.000
3Thu chuyển nguồn                       89.516
4Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                 1.285.000
  - Học phí                      25.000
  - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                 1.260.000
IIICHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                 6.580.000
1Chi cân đối ngân sách địa phương                 5.247.206
aChi đầu tư phát triển                    968.500
 Trong đó: Chi trả nợ (gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư                            -  
bChi thường xuyên                 4.151.206
cChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                        1.000
dDự phòng                    110.870
đNguồn cải cách tiền lương                      15.630
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN                 1.285.000
aChi từ nguồn thu  Xổ số kiến thiết                 1.260.000
bChi từ nguồn thu học phí                      25.000
3Chi Chương trình mục tiêu quốc gia                      47.794

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁP TỈNH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
ABC
ANgân sách cấp tỉnh 
INguồn thu ngân sách cấp tỉnh4.932.050
1Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp2.516.910
  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%548.174
  - Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %1.968.736
2Bổ sung từ ngân sách trung ương1.079.684
  - Bổ sung cân đối              385.850
  - Bổ sung có mục tiêu              693.834
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước             148.000
3Thu chuyển nguồn58.956
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN1.276.500
IIChi ngân sách cấp tỉnh4.932.050
1Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp
(không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
3.854.740
2Bổ sung cho ngân sách huyện, thị1.077.310
  - Bổ sung cân đối566.820
  - Bổ sung có mục tiêu510.490
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước0
BNgân sách huyện, thị (bao gồm NS cấp huyện và NS xã) 
INguồn thu ngân sách huyện ,thành phố2.725.260
1Thu ngân sách hưởng theo phân cấp1.608.890
  - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%412.830
  - Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %1.196.060
2Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh1.077.310
  - Bổ sung cân đối566.820
  - Bổ sung có mục tiêu510.490
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn30.560
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN8.500
IIChi ngân sách huyện, thành phố2.725.260

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   278
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai tài chính