Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 5, Ngày 04/07/2019, 14:00
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/07/2019
Tải về Báo cáo 230/BC-STC ngày 03/7/2019

 ​I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 30/6/2019có08dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.

So với báo cáo số 180/BC-STC ngày 05/6/2019tăng 04 dự án

Ban GPMB đường Xuyên Á
(01 dự án)
 
Quyết toán chi phí để GPMB, thực hiện đường Xuyên Á- dự án đường Xuyên Á- đoạn tránh thị trấn Trảng BàngChủ trương quyết toán 01/8/2017
Đường nội bộ ĐN1B khu Thương mại và Đô thị cửa khẩu Mộc Bài 
Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh
(01 dự án)
 
Các phòng học trường Chính trị Tây Ninh02/4/2015
UBND huyện Hòa Thành
(01 dự án)
 
Trường THCS Trần Bình Trọng6/9/2016
UBND huyện Dương Minh Châu
(01 dự án)
 
Nhà máy xử lý nước thải khu vực thị trấn Dương Minh Châu7/28/2017
Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Tây Ninh (01 dự án) 
Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế tại 9 cơ sở y tế2016
Sở Khoa học và Công nghệ
(01 dự án)
 
Đầu tư trang thiết bị, kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động12/17/2018
Sở Giao thông Vận tải
(01 dự án)
 
Sửa chữa vừa đường ĐT.793 đoạn từ Km20+500 đến Km+9873/29/2018

 

2. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 30/6/2019 không có dự án chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

So với báo cáo số 180/BC-STC ngày 05/6/2019 giảm 02 dự án.

 

Tính đến 30/6/2019, Sở Tài chính nhận được văn bản của sở xây dựng chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành của các dự án do tỉnh quản lý, trong đó có 11 dự án chưa nộp báo cáo quyết toán về Sở Tài chính:

STTSở xây dựng chuyên ngành/Tên Dự ánSố văn bản
(Ngày văn bản)
Chủ đầu tư
IDự án đã kiểm tra công tác nghiệm thu nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán tháng trước chuyển sang  
Sở Xây dựng  
1Kho lưu trữ chuyên dụng giai đoạn 13136/SXD-QLXD (29/11/2018)BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh
2Cơ sở thu hồi và tái chế rác thải đô thị Mộc Bài125/SXD-QLXD (15/01/2019)Ban quản lý dự án GMS
3Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu442/SXD-QLXD (04/3/2019)BQL Dự án ĐTXD ngành Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT   
1Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Dương Minh Châu. Hạng mục: Nạo vét kênh tiêu T12-15 đoạn từ K0 đến K5+4001026/SNN-QLXDCT (26/4/2019)Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
2Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Tân Châu. Hạng mục: Nạo vét kênh tiêu TT5 đoạn từ K3 đên sK5+800; Bổ sung cống xả đáy tại K8+9001085/SNN-QLXDCT
(06/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
3Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Tân Châu. Hạng mục: Làm mới CTL tại K14+300 trên kênh chính Tân Châu.1191/SNN-QLXDCT
(15/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
4Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục: Sửa chữa tràn bên K3+930 kênh N18-19 (bờ tả); Gia cố kênh N18-19-5 đoạn từ K0 đến TL CĐT K0+2831290/SNN-QLXDCT
(23/5/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
IIDự án đã kiểm tra công tác nghiệm thu nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán phát sinh trong tháng  
Sở Nông nghiệp và PTNT   
1Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục: Gia cố kênh N8-8 đoạn từ K0+799 đến K1+1191489/SNN-QLXDCT
(07/6/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
2Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục: Gia cố kênh N14-20A-5 đoạn từ K0+350 đến K0+5451490/SNN-QLXDCT
(07/6/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
3Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Thành phố Tây Ninh. Hạng mục: Gia cố kênh TN7-6 đoạn từ K0+250 đến K0+750; Nạo vét kênh tiêu cặp TN0-8-7; Nạo vét kênh tiêu T02-2 đoạn từ K0 đến K1+331=Kc1478/SNN-QLXDCT
(06/6/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
4Sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp Thủy lợi Dương Minh Châu. Hạng mục: Làm mới cống tiêu vào K0+750 bờ tả kênh T1; Sửa chữa cống tiêu ra tại K5+484 kênh TN0-2A-21628/SNN-QLXDCT
(24/6/2019)
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   2015
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản