Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 3, Ngày 24/09/2019, 14:00
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2019

​Đơn vị tính: Triệu đồng