Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 2, Ngày 13/04/2020, 14:00
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 03/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/04/2020

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.

Sở Tài chính báo cáo danh mục dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 03/2020 như sau:

Số dự án đã phê duyệt quyết toán là 05 dự án.

Tổng giá trị phê duyệt quyết toán là 44.510 triệu đồng.

   Đvt: Triệu Đồng
STTTên dự án Tổng MĐT  Giá trị
 phê duyệt
quyết toán 
 Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả 
 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh       14.231         13.898                                   98
1Hệ thống đường vận chuyển sản xuất phía Bắc đường 792 khu dân cư Chàng Riệc14.23113.89898
 Sở Giao thông Vận tải       17.076         16.476                             2.659
1Sửa chữa vừa đường ĐT 795B13.26812.9372.626
2Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc trên đường ĐT 786 (ấp Thanh
Phước – Thanh Thuận – xã Thanh Điền)
3.8073.53933
 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh                -                    -    
1    
 Sở Khoa học và Công nghệ                -                    -    
1    
 Sở Y tế       17.950         13.239 124
1Hệ thống y học tư xa Telemedicine17.95013.239124
 Ban QL các khu Di tích lịch sử Cách mạng miền Nam             973              896                                   11
1Cải tạo, sửa chữa Nhà đón tiếp, giới thiệu, phục vụ, bảo vệ, văn phòng quản lý, hội trường tại Khu di tích Bời Lời97389611
 Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên                 -                    -    
1    
Tổng cộng (05 dự án)       50.230         44.510 2.892
Lượt người xem:  Views:   1546
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản