Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 2, Ngày 20/04/2020, 11:00
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/4/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/04/2020

​ Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/4/2020 như sau: