Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 3, Ngày 07/04/2020, 12:00
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/3/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2020

​Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/3/2020 như sau: