Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 4, Ngày 06/05/2020, 09:00
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 04/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2020

               Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở                Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.

               Sở Tài chính báo cáo danh mục dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 04/2020 như sau:

               Số dự án đã phê duyệt quyết toán là 06 dự án.

               Tổng giá trị phê duyệt quyết toán là 45.571 triệu đồng.

STTTên dự án Tổng MĐT  Giá trị
 phê duyệt
quyết toán 
 Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả 
 UBND Thành phố Tây Ninh       22.936         18.164                                   63
1Đường Khu dân cư phường 3, thành phố Tây Ninh22.93618.16463
 Sở Giao thông Vận tải          5.048           4.464                                237
1Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông3.9783.498178
2Lắp đặt điểm đón xe buýt1.07096659
 Ban QLDA ĐTXD ngành NN & PTNT Tây ninh          1.156           1.071 257
1Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tầm Phô, xã Tân Đông1.1561.071257
 Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh       10.683         10.574                             1.033
1Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh10.68310.5741.033
 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh       42.331         11.298                                   74
1Đường nội bộ Đ.N1 (B) Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài 42.33111.29874
Tổng cộng (06 dự án)       82.155         45.571                             1.664
Lượt người xem:  Views:   1182
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản