Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 2, Ngày 06/01/2020, 16:00
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2020

Tải về Báo cáo​ 06/BC-STC ngày  03/01/2020

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01):

Tính đến ngày 31/12/2019 có 10 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 446/BC-STC ngày 02/12/2019 tăng 01 dự án.

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

STTTên dự án Thời gian Dự án hoàn thànhGhi chú
 Ban GPMB đường Xuyên Á
(01 dự án)
 CĐT có Tờ trình số 101/TTr-SGTVT ngày 13/8/2019 gửi UBND tỉnh 
1Quyết toán chi phí để GPMB, thực hiện đường Xuyên Á- dự án đường Xuyên Á- đoạn tránh thị trấn Trảng BàngChủ trương quyết toán 01/8/2017
 Ban quản lý khu kinh tế
(01 dự án)
  
1Đường nội bộ ĐN1B khu Thương mại và Đô thị cửa khẩu Mộc Bài CĐT có Công văn số 1375/BQLKKT-QHXD ngày 21/10/2019 gửi Sở Tài chính 
 UBND Thành phố Tây Ninh
(01 dự án)
  
1Khu dân cư số 01, phường 3, thị xã Tây Ninh18/06/2018 
 Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (01 dự án)  
1Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2011 
 Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (01 dự án)  
1Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2011 
 Ban quản lý vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát (01 dự án)  
1Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2011 
 Ban quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc (01 dự án)  
1Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2011 
 Chi cục kiểm lâm (01 dự án)  
1Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-201725/08/2017 
 Ban quản lý dự án ĐTXD ngành Nông nghiệp và PTNT  (02 dự án)  
1CBĐT dự án Trạm bơm và kênh tưới xã Suối Đá, xã PhanChủ trương quyết toán ngày 12/8/2019 
2Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu04/01/2019 

2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 31/12/2019 không có dự án chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

II. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

Tính đến 31/12/2019, các dự án đã được Sở Xây dựng chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành và gửi văn bản đến sở Tài chính, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.

 

Lượt người xem:  Views:   415
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản