Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 5, Ngày 04/06/2020, 15:00
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/06/2020
Tải về Báo cáo 189/BC-STC ngày 04/6/2020

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 31/5/2020 có 06 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 143/BC-STC ngày 05/5/2020 số dự án không thay đổi.

 

STT

 

Tên dự án 

 

Thời gian Dự án hoàn thành

 Ban GPMB đường Xuyên Á
(01 dự án)
 
1Quyết toán chi phí để GPMB, thực hiện đường Xuyên Á- dự án đường Xuyên Á- đoạn tránh thị trấn Trảng BàngChủ trương quyết toán 01/8/2017
 Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (01 dự án) 
1Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2011
 Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (01 dự án) 
1Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2011
 Ban quản lý vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát (01 dự án) 
1Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2011
 Ban quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc (01 dự án) 
1Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2011
 Sở Nông nghiệp và PTNT  (01 dự án) 
1Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu04/01/2019

 

2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 31/5/2020 không có dự án chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

II. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

Tính đến 31/5/2020, các dự án đã được Sở Xây dựng chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành và gửi văn bản đến sở Tài chính, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.

 

Lượt người xem:  Views:   1630
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản