Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 6, Ngày 04/09/2020, 14:00
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 8/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/09/2020

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.

Sở Tài chính báo cáo danh mục dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 08/2020 như sau:

Số dự án đã phê duyệt quyết toán là 05 dự án.

Tổng giá trị phê duyệt quyết toán là 29.651 triệu đồng

 

     Đvt: Triệu Đồng
STTTên dự án Tổng MĐT  Tổng DT  Giá trị
 đề nghị phê duyệt
quyết toán 
 Giá trị
 phê duyệt
quyết toán 
 Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả 
 Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh         33.265        33.265           29.654           29.651                               6.413
1Sửa chữa vừa đường ĐH143.4773.4773.0743.074256
2Sửa chữa vừa đường Cao Sơn Tự4.2254.2253.7553.754923
3Sửa chữa vừa đường Bàu Sen7.0167.0165.7225.7223.721
4Sửa chữa vừa đường ĐT.787B7.5847.5846.6736.673432
5Sửa chữa vừa đường ĐT 786 (Cầu Đìa xù ngã tư Hữu Nghị huyện Bến Cầu)10.96310.96310.43010.4281.080
Tổng cộng (05 dự án)       33.265      33.265         29.654         29.651                             6.413
Lượt người xem:  Views:   730
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản