Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 3, Ngày 02/03/2021, 20:00
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 02/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/03/2021

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.

Sở Tài chính báo cáo danh mục dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 02/2021 như sau:

Số dự án đã phê duyệt quyết toán là 04 dự án.

Tổng giá trị phê duyệt quyết toán là  113.969, 97  triệu đồng.


STT
Tên dự án Tổng MĐT 
 Giá trị
 phê duyệt
quyết toán 
 Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả 
IBan QLDA ĐTXD ngành NN & PTNT 6.441.355.0005.916.544.0001.286.544.000
1Xây mới HTCN Tân Lâm - Tân Hà           6.441.355.000          5.916.544.000       1.286.544.000
IISở giao thông vận tải2.032.526.315.00066.469.036.531343.416.531
1Lắp đặt tổ chức giao thông trên các tuyến đường tỉnh           1.926.315.000          1.926.315.000 102.055.000
2Hạng mục: Tiểu dự án bồi tường giải phóng mặt bằng dự án
xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh 
    2.030.600.000.000        64.542.721.531 241.361.531
III
Ban quản lý khu kinh tế tỉnh         45.313.388.000        41.584.390.265       3.400.381.971
1
Mở rộng, nâng cấp, cải tạo sửa chữa Trạm kiểm oát cửa khẩu Mộc Bài         45.313.388.000 41.584.390.265      3.400.381.971
Tổng cộng (04 dự án)    2.084.281.058.000      113.969.970.796       5.030.342.502


Lượt người xem:  Views:   432
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản