Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 5, Ngày 04/03/2021, 11:00
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 28/02/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/03/2021
Tải về Báo cáo 58/BC-STC ngày 08/02/2021.

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 28/02/2021 có 07 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 58/BC-STC ngày 08/02/2021 số dự án không thay đổi.

2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 28/02/2021 có 02 dự án chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

ĐVT: triệu đồng
STTTên dự án Giá trị đề nghị quyết toán Thời gian hoàn thành
 Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Tây Ninh (01 dự án)  
 Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha             117.967 18/11/2019
 Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Dương Minh Châu (01 dự án)  
 Đướng nối trung tâm hai xã Phước Ninh - Phước Minh (ĐH9)               19.920 17/11/2020

 

II. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

Tính đến 28/02/2021, Sở Tài chính nhận được văn bản của Sở Xây dựng chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành của các dự án do tỉnh quản lý, trong đó có 01 dự án chưa nộp báo cáo quyết toán về Sở Tài chính.

STTSở xây dựng chuyên ngành/Tên Dự ánSố văn bản
(Ngày văn bản)
Chủ đầu tư
IDự án đã kiểm tra công tác nghiệm thu nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán tháng trước chuyển sang  
Sở Nông nghiệp và PTNT  
1Kênh tiêu Bàu Cối - Kênh Tây, hạng mục: bờ kè thượng và hạ lưu cầu xa cách (giai đoạn 2)120/TB-SNNBQL Dự án ĐTXD huyện Dương Minh Châu
IIDự án đã kiểm tra công tác nghiệm thu nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán trong tháng  

 

Lượt người xem:  Views:   1182
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản