Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ 6, Ngày 02/04/2021, 15:00
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 03/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/04/2021

               Thực hiện Thông báo số 1752/TB-VP ngày 19/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh Thông báo Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp với các đơn vị có liên quan về công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, báo cáo danh sách các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa trình hồ sơ đề nghị phân khai vốn và các dự án đã được UBND tỉnh phân khai vốn nhưng chậm trễ trong việc gửi hồ sơ thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước; định kỳ 2 tuần/lần báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

               Qua rà soát đến thời điểm ngày 31/3/2021, Sở Tài chính báo cáo như sau:

               - Có 01 dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa đề nghị phân khai vốn.

STTChủ đầu tư/Tên Dự ánNgày phê duyệt quyết toán DAHTSố quyết địnhTình hình công nợ theo Quyết định phê duyệt quyết toán DAHTGhi chú 
Tổng số tiền còn phải thanh toán tiếp và số tiền còn phải thu hồi nộp trả NSNN Phải trảPhải thu
12345=6-7678
ADự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa trình hồ sơ đề nghị phân khai vốn: 01 dự án          1.233.800.092   1.233.800.092                  -    
IBQL DA ĐTXD ngành NN & PTNT Tây Ninh            1.233.800.092     1.233.800.092   
1Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.15/03/202143/QĐ-STC          1.233.800.092     1.233.800.092   
BDự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa thực hiện nộp trả ngân sách nhà nước đối với số tiền còn phải thu: không có.      

               Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lượt người xem:  Views:   771
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản