Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên
Thứ 3, Ngày 30/10/2012, 08:30
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2012 - 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2012
Thực hiện kế hoạch số 342/KH.CĐVC ngày 11/4/2012 của Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh lần thứ II nhiệm kỳ 2012-2017; Thông báo số 391/CĐVC ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thông báo lịch Đại Hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2015.

        Được sự thống nhất của Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Lãnh đạo, Đảng ủy Sở Tài chính; ngày 26/7/2012, CĐCS Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2015.

        Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo Tổng kết hoạt công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2015; Bản tự kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2012 của CĐCS Sở Tài chính; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội CĐCS Sở Tài chính nhiệm kỳ 2012 - 2015

           

        Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới, gồm 05 đồng chí: Nguyễn Ngọc Nhi, Hồ Thị Mỹ Phường, Nguyễn Việt Anh Thư, Huỳnh Vương Hiếu, Nguyễn Hùng Thắng. Đồng thời, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra CĐCS nhiệm kỳ 2012 – 2015, gồm: Nguyễn Hùng Thắng, Nguyễn Mai Hân, Nguyễn Thị Nga.

Trong phiên họp đầu tiên BCHCĐCS Sở Tài chính nhiệm kỳ 2012 – 2015 đã bầu Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi; Phó Chủ tịch là đồng chí Hồ Thị Mỹ Phường; Chủ nhiệm UBKT là đồng chí Nguyễn Hùng Thắng. 
BCH CĐCS Sở Tài chính nhiệm kỳ 2012 - 2015

 

Ủy ban Kểm tra CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2015

          

        Đại hội cũng hết sức phấn khởi nhận được những ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Chủ tịch CĐVC tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 cám ơn toàn thể Đại hội đã tín nhiệm bầu các đồng chí và BCH Công đoàn Sở Tài chính (2012-2015) và BCH Công đoàn Sở Tài chính giữ vững đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo, điều hành tổ chức các hoạt động công đoàn của Sở Tài chính tốt hơn nữa nhằm duy trì danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm.

                                                            

                                                                      BCH Công đoàn Sở Tài chính 

Lượt người xem:  Views:   838
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên