Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên
Thứ 3, Ngày 23/01/2018, 09:00
Hội nghị đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính 6 tháng cuối năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/01/2018

          Thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng ngày 19/01/2018, tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính 6 tháng cuối năm 2017. Thành phần tham dự gồm có đ/c Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên của 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. Đồng chí Nguyễn Văn Đước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính - Chủ trì hội nghị.

          Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ Sở năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017; Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị tiến hành thảo luận các báo cáo, tập thể đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến bổ sung và thống nhất cao những kết quả đạt được cùng những hạn chế trong năm và phương hướng hoạt động năm 2018.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đước tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đóng góp của các đảng viên, đồng thời chỉ đạo các đảng viên toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trong năm 2018, như:

          Đảng bộ, chính quyền tích cực phối hợp phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong năm 2017.

          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị, khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chuyên đề học tập của năm 2018; Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012  của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

          Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2018 - 2020.

          Toàn Đảng bộ đoàn kết, phối kết hợp tốt giữa đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ; Mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; Xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết và quy định của Đảng./.

Đ/c Nguyễn Văn Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Văn Đước phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đảng ủy Sở Tài chính

Lượt người xem:  Views:   1410
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên