Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên
Thứ 5, Ngày 24/01/2019, 12:00
Hội nghị đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/01/2019
Thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng ngày 24/01/2018, tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính năm 2018. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên của 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. Đặc biệt đến dự hội nghị có đồng chí Trần Công Bằng, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Đước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính - Chủ trì hội nghị.

          Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ Sở năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018; Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

          Hội nghị tiến hành thảo luận các báo cáo, tập thể đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến bổ sung và thống nhất cao những kết quả đạt được cùng những hạn chế trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.


Toàn cảnh Hội nghị đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính năm 2018.


Đồng chí Lê Trung Dương Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính trình bày báo cáo tại Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Việt Anh Thư Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính trình bày báo cáo tại Hội nghị.


Đồng chí Đàm Văn Cường Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính trình bày báo cáo tại Hội nghị.


Đồng chí Lương Minh Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính trình bày báo cáo tại Hội nghị.


Đảng viên tham gia ý kiến đóng góp tại Hội nghị


Đồng chí Trần Công Bằng Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Đước Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính phát biểu bế mạc Hội nghị.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đước tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Công Bằng, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và đóng góp của các đảng viên, đồng thời chỉ đạo toàn thể đảng viên và cấp ủy Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên; không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng chi bộ, chính quyền đoàn thể địa phương thông qua sinh hoạt Chỉ thị 76 của Trung ương và sinh hoạt tổ dân cư tự quản, nơi cư trú. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện được trách nhiệm nêu gương của mình theo Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư TW đảng.

          2. Thực hiện có hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo dức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

          3. Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết TW4 của BCT (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

          4. Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và các chuyên đề trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

          5. Toàn đảng bộ phải đoàn kết, phối kết hợp tốt giữa đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Đặc biệt quan tâm "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tài chính-Ngân sách", góp phần xây dựng các chi bộ trực thuộc và đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

 

Tuyên giáo Đảng ủy Sở Tài chính

Lượt người xem:  Views:   1372
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên