Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên
Thứ 2, Ngày 22/07/2019, 09:00
Hội nghị đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/07/2019

          Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều ngày 19/7/2019, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại Hội trường Sở Tài chính. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên của 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính và đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Đước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

          Hội nghị đã thông qua các báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động của BCH Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Sở; Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Sở; Báo cáo tổng hợp ý kiến của quần chúng góp ý xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, chính quyền, đoàn thể 06 tháng đầu năm 2019.

          Hội nghị tiến hành thảo luận các báo cáo, tập thể đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến bổ sung và thống nhất cao những kết quả đạt được cùng những hạn chế qua 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đước tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đóng góp của các đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo toàn thể đảng viên và cấp ủy cần quan tâm và thực hiện một số nội dung sau:

          - Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên; không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng chi bộ, chính quyền đoàn thể địa phương thông qua sinh hoạt Chỉ thị 76 của Trung ương và sinh hoạt tổ dân cư tự quản, nơi cư trú. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện được trách nhiệm nêu gương của mình theo Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 và Quy định số 08-QÐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương đảng.

          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo dức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

          - Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết TW4 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

          - Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và các chuyên đề trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ  8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội các Chi bộ trực thuộc (NK 2020-2022), Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính (NK 2020-2025) góp phần thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

          - Toàn Đảng bộ phải đoàn kết, phối kết hợp tốt giữa đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đặc biệt quan tâm "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tài chính-Ngân sách", góp phần xây dựng các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.Toàn cảnh Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Đước phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Đước trao giấy khen cho Chi bộ TCĐT-QLG&CS

đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018


Đ/c Lê Trung Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Sở trao giấy khen cho các đồng chí đạt tiêu chuẩn

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đảng bộ Sở Tài chính 

Lượt người xem:  Views:   2130
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên