Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Ngày 25/11/2021, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bến Cầu đã tổ chức buổi công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý phòng. Đến dự buổi công bố có ông Trần Thanh Mềm - Phó Chủ tịch UBND huyện, bà Lê Thị Diễm - Phó Trưởng phòng Nội vụ.
Thực hiện Công văn số 2099/THH-VP ngày 12/11/2021 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương. Sở Tài chính xây dựng nội dung triển khai như sau:
Thực hiện Chương trình số 29-CTr/HU ngày 20/12/2020 của Huyện ủy Bến cầu về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 18.11.2021, Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 11 năm 2021, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, ông Nguyễn Văn Nhu - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.
Ngày 18/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tổ chức họp thường kỳ tháng 11/2021. Đ/c Nguyễn Thị Thành – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
Thực hiện Kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể huyện về làm với các hợp tác xã, tổ hợp tác. Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 18/11/2021, phòng Tài chính - Kế hoạch – Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể huyện tham gia đoàn làm việc với các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện. Đoàn có sự tham gia của các đơn vị là thành viên Ban ...
Sáng ngày 17.11.2021, tại Hội trường UBND huyện Gò Dầu, Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức cuộc họp thông qua Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022, ông Nguyễn Văn Nhu - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Châu tham gia nhận bàn giao 8.000 bao xi măng do Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh để thực hiện xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện.
Ngày 10/11/2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành đã tổ chức buổi công bố quyết định chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với bà Đoàn Thị Hoàng Anh.