Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
 
Chiều ngày 07/10/2020, thực hiện công văn số 2873/SKHĐT-VP ngày 01/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh về làm việc với các huyện, thị xã, thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2020 và Kế hoạch XDCB năm 2021 để đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB những tháng còn lại năm 2020.
Vào lúc 08 giờ ngày 02/10/2020, UBND huyện Tân Châu phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn kiến thức kinh tế tập thể và một số kỹ năng hỗ trợ, quản lý mô hình KTTT ở địa phương.