Tin Tức
Thứ 6, Ngày 10/01/2020, 15:00
Thông báo về việc lựa chọn Đơn vị, Tổ chức bán đấu giá tài sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2020

​Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn Đơn vị, Tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án tịch thu sung quỹ nhà nước là lô xe mô tô các loại, như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 439, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

Tên tài sản: lô xe mô tô gồm 33 chiếc các loại (đã qua sử dụng).

3. Giá khởi điểm: 178.800.0000đồng.

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

Tổ chức bán đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phải xây dựng và đề xuất phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, có tối thiểu 02 hợp đồng đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

- Có đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các nội dung khác như: Đơn vị đăng ký phải cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá. Trong trường hợp có nhiều tổ chức, bán đấu giá được đánh giá ngang bằng nhau về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có hợp đồng và tổ chức đấu giá thành công tài sản mà đơn vị đã ký hợp đồng bán đấu giá trước đó.

Hồ sơ pháp lý: bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá:

Thời gian: 03 ngày kể từ ngày ra thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá: Phòng quản lý giá và công sản - Sở Tài chính.

Địa chỉ: Số 439, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Sở Tài chính thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Lượt người xem:  Views:   454
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức