Tin Tức
Thứ 6, Ngày 18/09/2020, 14:00
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Dương Minh Châu tham gia giám sát việc thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường trên địa bàn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2020
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 14/7/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

          Từ ngày 16/9/2020  đến ngày 18/9/2020, phòng Tài chính - Kế hoạch tham gia Đoàn giám sát việc thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Đoàn có sự tham gia của các đơn vị: Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND - UBND huyện. Trưởng đoàn giám sát là ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện.

          Có 05 đơn vị được giám sát đợt này bao gồm: phòng Tài nguyên và Môi trường; các xã: Bàu Năng, Chà Là, Truông Mít, Phước Ninh. Nội dung giám sát: việc thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường từ năm 2019 đến nay.

          Qua giám sát, đoàn giám sát nhận thấy: công tác quản lý, thu gom rác trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp, giai đoạn 2019 – 2020 nguồn ngân sách nhà nước việc phân bổ cho công tác thu gom, xử lý rác thải đảm bảo theo quy định với 6.367 triệu đồng; ý thức của Nhân dân trong bảo vệ môi trường, mỹ quan ngày càng cao.

          Tuy nhiên, công tác quản lý, thu gom rác trên địa bàn huyện ở một số xã còn chưa đảm bảo chặt chẽ, việc ký hợp đồng vận chuyển và xử lý CTR trước đây còn  chưa phù hợp với năng lực của các đơn vị đối tác; công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu thu gom rác thông qua hình thức đấu thầu theo quy định và Công văn 664/UBND-KTTC ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh chưa được thực hiện; chưa thực hiện được việc phân loại, xử lý rác tại nguồn; nhận thức của một bộ phận người dân về thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường còn hạn chế.

          Từ kết quả đó, đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, tham gia vào công tác quản lý, xử lý rác thải và hiểu được việc đồng chi trả với nhà nước nhằm giảm áp lực cho ngân sách; thực hiện đúng quy trình thủ tục về thu chi kinh phí sự nghiệp môi trường, tổ chức đúng quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đảm bảo năng lực của đơn vị thực hiện hiện hợp đồng; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm về môi trường theo đúng quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Dương Minh Châu

Lượt người xem:  Views:   732
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức