Tin Tức
Thứ 5, Ngày 18/11/2021, 10:00
Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu họp thường kỳ tháng 11/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/11/2021
Ngày 18/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tổ chức họp thường kỳ tháng 11/2021. Đ/c Nguyễn Thị Thành – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

            Cuộc họp thông qua một số nội dung, cụ thể như sau: Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; dự thảo báo cáo tình hình thu – chi ngân sách năm 2021 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Dự thảo báo cáo thực hiện Kế hoạch XDCB năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Dự thảo Tờ trình về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022; dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022 và một số dự thảo báo cáo.

            Ước thực hiện tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2021 là 639.950 triệu đồng, ước đạt 121,14% so dự toán giao. Bao gồm:

            - Các khoản thu do Tỉnh quản lý điều tiết cho huyện: 80.000 triệu đồng, ước đạt 70,37% so dự toán.

            - Thu cân đối: 224.950 triệu đồng, ước đạt 81,24% so dự toán giao.

            - Thu bổ sung từ NS cấp trên: 335.000 triệu đồng, ước đạt 243,32% so dự toán giao.

            Tổng nợ thuế đến 31/10/2021 là 12.976 triệu đồng (trong đó: nợ có khả năng thu là 11.944 triệu đồng, nợ không có khả năng thu là 1.032 triệu đồng).

Ước tổng chi ngân sách trên địa bàn năm 2021 là 518.130 triệu đồng, ước đạt 98,08% so dự toán năm. Trong đó:

            - Chi đầu tư XDCB là 70.110 triệu đồng, đạt 95,13% so dự toán năm.

            - Chi thường xuyên 362.835 triệu đồng, đạt: 103,11% so dự toán năm.

            Giá trị sản xuất ngành Nông-lâm-thuỷ sản ước thực hiện được 5.000.239 triệu đồng, tăng 1,21% so CK (đạt 100,72% so KH)

            Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước thực hiện được 9.104.488 triệu đồng, tăng 1,09% so CK (đạt 94,94% so KH). Cụ thể:

            - Công nghiệp - TTCN: 7.931.555 triệu đồng, tăng 2,83% so CK (đạt 91,81% so KH).

            - Xây dựng: 1.172.932 triệu đồng, giảm 9,28% so CK (đạt 82,36% so KH).

            Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 từ đầu tháng 7/2021 đến nay, hầu hết các công trình, dự án trên địa bàn huyện đều chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn theo chỉ tiêu được giao và công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021. Đến ngày 31/10/2021, đã phân khai được 100% Kế hoạch vốn, giá trị giải ngân được 68,1% so kế hoạch vốn đã phân khai, ước cả năm 2021, khối lượng giải ngân đạt 98,83%.

            Kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới, toàn huyện có 657 hộ, tỷ lệ 1,73% (KH: 1,75%), gồm: 162 hộ nghèo, tỷ lệ 0,43% và 495 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,30%.

            Triển khai thực hiện kịp thời công tác hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021) cũng như thực hiện chế độ, chính sách cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đảm bảo công khai, minh bạch (đã chi hỗ trợ 11.330 đối tượng/17.186,83 triệu đồng; chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19/27.090 triệu đồng).

            Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan ca nhiễm và ca nghi nhiễm; phong tỏa và thiết lập các vùng cách ly y tế để dập dịch; kiểm soát người và phương tiện vào huyện; rà soát, đánh giá các vùng theo mức độ nguy cơ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tương ứng; xét nghiệm diện rộng; tiêm vắc xin ngừa COVID-19; thành lập khu cách ly tập trung tiếp nhận ca nghi nhiễm và khu cách ly tập trung tiếp nhận F0 không bệnh nền, không triệu chứng; cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà; thành lập Trạm Y tế lưu động; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai phương án khôi phục sản xuất trong trạng thái bình thường mới…. Do chủ động, kịp thời xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó nên tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện nhìn chung vẫn được kiểm soát tốt. Hiện nay, theo đánh giá cấp độ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện thuộc cấp độ 02; có 05 xã cấp độ 01, 06 xã cấp độ 02 và 01 xã cấp độ 03. Lũy kế đến ngày 15/11/2021, toàn huyện có 1.759 ca nhiễm.

            Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thành – Chủ tịch UBND huyện Tân Châu chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, xem việc bảo đảm an toàn với dịch bệnh là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Tân Châu

Lượt người xem:  Views:   241
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức