Tin Tức
 
Ngày 04/5/2021, huyện Dương Minh Châu tổ chức khởi công Công trình Hàng rào khuôn viên UBND huyện.
 
Giải chạy BaDen Mountain Marathon 2021 với chủ đề "Bước chạy xanh" diễn ra từ ngày 24-25/4/2021, là cuộc hành trình chinh phục bản thân đầy nỗ lực của hơn 3.000 vận động viên không chuyên; đọng lại là những cung bậc cảm xúc khó tả, đầy ấn tượng.
 
Ngày 15/04/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tổ chức họp thường kỳ tháng 04/2021. Đ/c Nguyễn Thị Thành – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
 
           Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh người dân là giải pháp triển khai nhằm mục đích cho cơ quan nhà nước tiếp nhận các vấn đề phản ánh của công dân, tổ chức đối với các vấn đề bất cập trong xã hội. Cá nhân tổ chức có thể gửi phản ánh qua các kênh thông tin:           - ...
 
        Thực hiện công văn số 897/STC-VP ngày 26/3/2021 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc đào tạo, tập huấn sử dụng chương trình Quản lý ngân sách địa phương do Sở Tài chính tự xây dựng và phát triển nhằm chủ động khai thác số liệu thu chi ngân sách từ hệ thống TABMIS phục vụ cho việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn được nhanh chóng, kịp thời; Kiểm ...
 
​- hướng dẫn cài đặt phần mềm.- hướng dẫn cập nhật dự liệu từ TABMIS.- hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 
Thực hiện Công văn số 891/UBND-KT ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-STC ngày 31/3/2021 của Sở Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021,Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về THTK, CLP năm 2021 tại đơn vị như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích- Tiếp ...
 
Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;Căn cứ Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường ...
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần ...
 
UBND thị xã Hòa Thành họp Ban chỉ đạo thu ngân sách quý I/2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thu quý II/2021