Tin Tức
 
Ngày 12/11/2019, huyện Dương Minh Châu tổ chức nghiệm thu dự án xử lý nước cấp phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân xã Bàu Năng.
 
Chiều ngày 22.10.2019 Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 10 năm 2019. Đến dự có đ/c Nguyễn Văn Nhu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Phạm Văn Phỉ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đ/c Hà Văn Cung - Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu chủ trì cuộc họp.
 
Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Chiều ngày 18/10 tại Phòng Tài chính – KH huyện Tân Biên, Khối thi đua các cơ quan hành chính nhà nước đã tổ chức Hội thi nấu ăn nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CBCC đang công tác trong cơ quan hành chính nhà nước.
 
THÔNG BÁOVề việc phân công nhiệm vụ của Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, ...
 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban ...
 
Sáng ngày 17/10/2019, tại Hội trường-UBND huyện Bến Cầu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019. Ông Phan Văn Hòa-Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, chủ trì hội nghị.
 
Sáng ngày 11/10/2019, UBND huyện Tân Biên tổ chức họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ Tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
 
​THÔNG BÁOVề việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản              Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.             Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản công xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu Honda Accord, biển số ...
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt độngcủa Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chínhCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG SỞ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của ...
 
Sáng ngày 27/09/2019, UBND huyện Tân Biên tổ chức Cuộc họp giao ban XDCB 9 tháng đầu năm 2019, ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Tân Biên - Chủ trì hội nghị.