Tin Tức
 
           Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh người dân là giải pháp triển khai nhằm mục đích cho cơ quan nhà nước tiếp nhận các vấn đề phản ánh của công dân, tổ chức đối với các vấn đề bất cập trong xã hội. Cá nhân tổ chức có thể gửi phản ánh qua các kênh thông tin:           - ...
 
        Thực hiện công văn số 897/STC-VP ngày 26/3/2021 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc đào tạo, tập huấn sử dụng chương trình Quản lý ngân sách địa phương do Sở Tài chính tự xây dựng và phát triển nhằm chủ động khai thác số liệu thu chi ngân sách từ hệ thống TABMIS phục vụ cho việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn được nhanh chóng, kịp thời; Kiểm ...
 
​- hướng dẫn cài đặt phần mềm.- hướng dẫn cập nhật dự liệu từ TABMIS.- hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 
Thực hiện Công văn số 891/UBND-KT ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-STC ngày 31/3/2021 của Sở Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021,Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về THTK, CLP năm 2021 tại đơn vị như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích- Tiếp ...
 
Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;Căn cứ Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường ...
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần ...
 
UBND thị xã Hòa Thành họp Ban chỉ đạo thu ngân sách quý I/2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thu quý II/2021
 
Sáng ngày 19/3, UBND thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2021. Ông Trương Văn Hoàn - Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành chủ trì hội nghị.
 
Sáng ngày 16/3/2021, tại Hội trường UBND huyện Bến Cầu tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 3/2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2021 và công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Sáng ngày 17/3 tại UBND thị xã Trảng Bàng đã tổ chức Phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.