Tin Tức - Thông tin hoạt động
 
​Thực hiện Công văn số 270/CĐVC, ngày 29/10/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tham gia cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III.Nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn.BCH Công đoàn Sở Tài chính thông báo đến Đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính tích cực tham gia Cuộc thi “Sáng kiến Vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019. ​
 
Thực hiện Công văn số 251/CĐVC, ngày 02/10/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình Biển Đông thời gian gần đây.
 
Thực hiện Công văn số 235/CĐVC, ngày 16/8/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 138-KH/ĐUCA, ngày 18/6/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương.Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia. BCH Công đoàn Sở Tài chính tuyên truyền, triển khai toàn văn nội dung Công văn ...
 
Biến đổi khí hậu mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng là thách thức lớn nhất đối với cả nhân loại trong thế kỷ 21. Biến đổi khí hậu sẽ làm cho các thiên tai trở nên khốc liệt hơn và có thể trở thành thảm hoạ, gây rủi ro lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, có thể xoá đi những thành quả nhiều năm của sự phát triển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.Thiên tai và các ...
 
Thực hiện Công văn số 222/CĐVC, ngày 05/8/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tuyên truyền bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.BCH Công đoàn Sở Tài chính thông tin đến các đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính công văn số 222/CĐVC ngày 05/8/2019 để biết biện pháp phòng, chống Dịch bệnh Châu Phi.CV222/CĐVC​
 
​Hiện nay, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang được thực hiện theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Ngày 21/5/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều ...
 
​​Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt: THTK, CLP).Căn cứ Kế hoạch số 1447/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai ...
 
​Thực hiện công văn số 202/CĐVC, ngày 30/6/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính và cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã.BCH Công đoàn Sở Tài chính tuyên truyền quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện ...
 
Chiều ngày 27/6/2019 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2022.
 
- Gói thầu: “Gia hạn phần mềm diệt virut và phòng chống mã độc cho trung tâm dữ liệu Sở Tài chính”.