Tin Tức - Thông báo mời thầu
 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản gồm:+ 02 (Hai) xe ô tô: (kèm theo bảng kê chi tiết).+ 06 (Sáu) xe mô tô: (kèm theo bảng kê chi tiết).1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 439 ...
 
Kính gửi: Quý Công ty tư vấn định giá. Sở Tài chính Tây Ninh có nhu cầu xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.I. Nội dung thực hiện như sau: xã Long Khánh, xã Long Thuận huyện Bến Cầu; xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu; xã Tân Hiệp huyện Tân Châu.Khảo sát giá chuyển nhượng quyền ...
 
THÔNG BÁOVề việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sảnCăn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản gồm: Xe ô tô nhãn hiệu Lexus-RX 350 màu bạc, biển số 51A-75795 và Xe ô tô nhãn hiệu Lexus- RX 450H, Biển số:51A-58178 (Bán phụ tùng, riêng khung xe và ...
 
​THÔNG BÁOVề việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản              Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.             Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản công xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu Honda Accord, biển số ...