Tin Tức - Thông tin tuyên truyền
 
Lịch sử dân tộc Việt Nam còn mãi ghi đậm dấu ấn chói ngời của những nữ anh hùng hào kiệt không chịu khuất phục kẻ thù, không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm giành tự do. Đó là Bà Trưng, Bà Triệu; Nữ tướng Bùi Thị Xuân, Bà Nguyễn Thị Định, Chị Út Tịch, ...Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được ...
 
Kính gửi: Đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính. ----------------------------------------------------------
 
Kính gửi: Đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính. ----------------------------------------------------------
 
Kính gửi: Đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính. ----------------------------------------------------------
 
​Kính gửi: Đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính. ----------------------------------------------------------
 
văn bản đính kèmQUYẾT ĐỊNHVề việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ...
 
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chínhthực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh   CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ...
 
Kính gửi: Đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính. ----------------------------------------------------------
 
Thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-CĐVC, ngày 20/4/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)  BCH Công đoàn Sở Tài chính Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 - ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STC ngày 20/01/2020 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.