Tin Tức
 
Thời gian qua, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra nên việc kinh doanh, mua bán của các doanh nghiệp, hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định và đạt theo kế hoạch đề ra, thể hiện trên một số kết quả như:
 
Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Tây Ninh.
 
Sáng ngày 13/03/2020, UBND huyện Bến Cầu tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 03 năm 2020. Bà Trương Thị Phương Thảo-Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, chủ trì hội nghị.
 
Chiều ngày 06/3/2020, Tổ công đoàn Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2020). Tham dự buổi họp mặt là cán bộ, công chức thuộc phòng Tài chính.
 
Chiều ngày 22.10.2019 Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 10 năm 2019. Đến dự có đ/c Nguyễn Văn Nhu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Phạm Văn Phỉ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đ/c Hà Văn Cung - Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu chủ trì cuộc họp.
 
Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Chiều ngày 18/10 tại Phòng Tài chính – KH huyện Tân Biên, Khối thi đua các cơ quan hành chính nhà nước đã tổ chức Hội thi nấu ăn nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CBCC đang công tác trong cơ quan hành chính nhà nước.
 
THÔNG BÁOVề việc phân công nhiệm vụ của Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, ...
 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban ...
 
Sáng ngày 17/10/2019, tại Hội trường-UBND huyện Bến Cầu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019. Ông Phan Văn Hòa-Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, chủ trì hội nghị.
 
Sáng ngày 11/10/2019, UBND huyện Tân Biên tổ chức họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ Tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.