Tin Tức
 
          Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019;          Sở Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 257/QĐ-STC ngày 08/7/2019 về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công thương tỉnh Tây Ninh. Thời kỳ thanh tra: năm 2018. Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc. Đoàn thanh tra do Phó Chánh thanh ...
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ...
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số ...
 
          Sáng ngày 19/7/2019, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh tham dự Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất trong ngành Tài chính" tại nhà khách Quốc Hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM, do Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách tài chính chủ trì triển ...
 
Ngày 16/7/2019, UBND huyện Tân Châu tổ chức họp thường kỳ tháng 7/2019. Đồng chí Tạ Châu Lâm - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp.
 
Chiều ngày 27/6/2019 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2022.
 
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.Sở Tài chính Tây Ninh thông báo Lịch tiếp công dân của Ông Nguyễn Văn Đước - Giám đốc trong 6 tháng cuối năm 2019, mỗi tháng 01 ngày, cụ thể như sau:Ngày, tháng, nămBộ phận cùng Lãnh đạo Sở Tài chính tiếp dânGhi ...
 
          Để thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, động viên tinh thần của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và gia đình chính sách, góp phần làm vơi đi nỗi đau thầm lặng của các mẹ. Ngày 21/6/2019, phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các đơn vị được giao phụng dưỡng mẹ VNAH tổ chức đi thăm hỏi mẹ Mai Thị Thưng, cư ngụ ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh ...
 
Quỹ Tín dụng Nhân dân xã An Thạnh, qua hơn 10 năm hoạt động đã góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, tạo sự tăng trưởng ở địa phương.