Văn bản hướng dẫn, điều hành
Thứ 3, Ngày 05/01/2016, 16:25
Hướng dẫn hồ sơ, trình tự đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách theo TT185/2015/TT-BTC
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/01/2016

          Căn cứ Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ ngân sách, Sở Tài chính hướng dẫn hồ sơ, trình tự đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mã số ĐVQHNS) cụ thể tại Công văn số 12/STC-THTK ngày 05/01/2016 của Sở Tài chính Tây Ninh.

 

          1- Công văn 12/STC-THTK: Tải về Tải về

 

          2- Hướng dẫn sử dụng hệ thống cấp mã số dịch vụ công mức độ 4 của Bộ Tài chính: Tải về Tải về

 

          3- Biểu mẫu theo Thông tư 185/2015/TT-BTC: Tải về Tải về

 

          4- Công văn 12873/BTC-ĐT hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư có nhiệm vụ Quy hoạch. Tải về tải về

         

          5-  Biểu mẫu theo Công văn 12873/BTC-ĐT: Tải về tải về

Lượt người xem:  Views:   7523
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới