Văn bản hướng dẫn, điều hành
Thứ 5, Ngày 22/08/2019, 10:00
Phổ biến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/08/2019

Kính gửi:

                                      - Các sở, ban, ngành tỉnh;

                                      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

          Thực hiện Công văn số 1651/UBND-NCPC ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL.

Sở Tài chính đăng tải các văn bản Luật, Nghị quyết như sau:

          1. Tải về Luật Doanh nghiệp năm 2014.

          2. Tải về Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

          3. Tải về Luật Kế toán năm 2015.

          4. Tải về Luật Phí và lệ phí năm 2015.

          5. Tải về Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

          6. Tải về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

          7. Tải về Luật Quản lý nợ công năm 2017.

          8. Tải về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

          9. Tải về Luật Quản lý thuế năm 2019.

          10. Tải về Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

          

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khai thác thực hiện.

Lượt người xem:  Views:   1747
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới