Văn bản mới
Thứ 5, Ngày 26/03/2020, 10:00
Hướng dẫn kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2020
Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành tỉnh; - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

Thực hiện Công văn số 571/UBND-KTTC ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về kinh phí thực hiện cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Về nội dung chi:

Thực hiện theo Công văn số 571/UBND-KTTC ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với mức chi tiền ăn cho tất cả đối tượng bị áp dụng cách ly trong thời gian cách ly y tế tập trung và mức chi về nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu như chăn, màn, chiếu, gối và các chi phí khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là mức tối đa. Đề nghị cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế quyết định mức chi nhưng đảm bảo không vượt mức tối đa và quyết toán theo quy định.

2. Về nguồn kinh phí thực hiện:

 Kinh phí thực hiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp theo quy định, cụ thể:

2.1 Đối với ngân sách cấp tỉnh: đảm bảo kinh phí cho các khu cách ly của tỉnh và kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao, sử dụng các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cơ quan, đơn vị thực hiện tham gia gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

2.2 Đối với ngân sách cấp huyện: đảm bảo kinh phí cho cơ sở cách ly của huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là huyện) ngoài kinh phí ngành y tế đảm bảo, bao gồm: chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện (bao gồm lực lượng cấp xã) theo chỉ định của UBND cấp huyện; tiền ăn của người bị cách ly trong cơ sở cách ly của huyện; đảm bảo cơ sở vật chất để làm cơ sở cách ly của huyện; phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ của huyện và một số nội dung chi cấp bách khác phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở cách ly của huyện.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan khi tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 được giao và sử dụng các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong trường hợp cần thiết, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí tham mưu UBND cấp huyện sử dụng dự phòng ngân sách huyện để đảm bảo theo quy định.

Trường hợp đã sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình theo quy định nhưng vẫn không đảm bảo thì UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo về Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh phí để huyện kịp thời có nguồn thực hiện theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện:

Văn bản này thay thế văn bản số 317/STC-HCSN ngày 07/02/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến thực hiện ./.


Tải về Công văn hướng dẫn.

Lượt người xem:  Views:   2730
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới