Văn bản mới
Thứ 3, Ngày 11/08/2020, 08:00
Tuyên truyền văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/08/2020

           Kính gửi:

                           - Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;

                           - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố;

                           - Các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh.

 

Thực hiện điểm 1 mục II Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính gửi đến các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố, Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh các tài liệu tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020, gồm:

1. Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2020;

2. Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2020;

3. Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

4. Công văn số 1614/UBND-KTTC ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020, kèm theo Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính.

Các văn bản trên kèm theo công văn này gửi qua mạng eOffice, đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính, đề nghị các cơ quan, đơn vị tải về để tuyên truyền.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền văn bản về THTK, CLP, có cơ sở chứng minh thực hiện khi kiểm tra, đánh giá và chấm điểm, đề nghị các cơ quan, đơn vị ghi nhận vào sổ theo dõi tuyên truyền pháp luật hoặc lập biên bản ghi nhận về: thời điểm, thời gian tuyên truyền; số, ngày và trích yếu văn bản tuyên truyền hoặc tên, tựa bài viết tuyên truyền; hình thức tuyên truyền (trong cuôc họp; gửi văn bản phô tô, gửi qua mail, eOffice, đăng Trang thông tin điện tử của cơ quan,..); số lượt người tham dự. Tổng hợp kết quả công tác tuyên truyền vào báo cáo THTK, CLP định kỳ cuối năm 2020.

Lưu ý: Chỉ tổng hợp số liệu tuyên truyền về THTK, CLP vào báo cáo; trường hợp số liệu lẫn lộn với các văn bản khác không tổng hợp vào báo cáo.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố, các Công ty TNHH MTV thuộc UBND tỉnh quan tâm triển khai công tác tuyên tuyền về THTK, CLP và báo cáo kết quả thực hiện.


Tải về tập tin đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   1757
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới