Văn bản mới
Thứ 4, Ngày 23/09/2020, 09:00
Hướng dẫn thu phí cách ly người nhập cảnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/09/2020

                              Kính gửi:

                                              - Các Sở, ban, ngành tỉnh;

                                              - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

         Thực hiện Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung;

         Thực hiện Công văn số 6561/TB-VP ngày 09/9/2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc thông báo kết luận Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh. Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thu phí cách ly người nhập cảnh, cụ thể như sau:

1.   Về chi phí cách ly:

  • Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.
  • Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.

2.   Về chi phí xét nghiệm, khám, chữa bệnh trong thời gian cách ly:

  • Về chi phí xét nghiệm: Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệ, SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế với mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
  • Về chi phí khám, điều trị bệnh Covid-19: Đối với người Việt Nam, tiếp tục do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
  • Về chi phí khám, điều trị các bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung:
    + Đối với người có bảo hiểm y tế: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; cá nhân tự chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có).
    + Đối với người không có bảo hiểm y tế, cá nhân tự chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền quy định theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

3.   Những quy định trên áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 1/9/2020.
          Riêng về thu phí cách ly, chi phí xét nghiệm đối với trường hợp có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung thì thực hiện từ ngày 24/8/2020 theo chỉ đạo tại Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19.

4.   Về mức thu phí lưu trú trong thời gian cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung: 
         Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất mức thu phí trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, quyết định. Do đó, sau khi Chính phủ quyết định, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn đối với mức thu phí lưu trú trong thời gian cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung.

         Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến thực hiện.

Tải về tập tin đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   1248
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới