Văn bản mới
Thứ 6, Ngày 07/02/2020, 15:00
Hướng dẫn kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh nCoV
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/02/2020

                               Kính gửi:

                                           - Sở Y tế;

                                           - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

 

                   Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh nCoV. Sở Tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV như sau:

1. Về nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV:

                   - Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV theo quy định tại Điều 60 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bao gồm: ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, các nguồn kinh phí khăc theo quy định của pháp luật.

                   - Trước mắt, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị tham gia phòng, chống dịch bệnh nCoV chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao, sử dụng các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCoV.

                   - Trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch bệnh nCoV các cơ quan, đơn vị thực hiện tham gia gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh theo quy định. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là huyện) tổng hợp nhu cầu kinh phí (nếu có) tham mưu UBND cấp huyện sử dụng dự phòng ngân sách huyện theo quy định.

2. Về sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCoV:

                   - Kinh phí thực hiện và chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và trách nhiệm chi trả chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế dộ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

                   - Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch thực hiện theo quy định tại các văn bản:

                   Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

                   Thông tư liện tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

                   Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

Tải về hướng dẫn

Lượt người xem:  Views:   447
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới