Văn bản mới
Thứ 5, Ngày 02/07/2020, 16:00
Kết quả thực hiện công tác tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 của các phòng thuộc Sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/07/2020
Thực hiện Quyết định số 605/QĐ-STC ngày 18/12/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Báo cáo số 27/BC-VP ngày 15/6/2020 của Văn phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6/2020, Ban Giám đốc Sở Tài chính thông báo kết quả tình hình thực hiện công tác tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 như sau:

1. Công tác tháng 5/2020

Thống nhất Báo cáo số 27/BC-VP ngày 15/6/2020 của Văn phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6/2020: Về cơ bản các phòng thuộc Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; trong tháng không có hồ sơ trễ hạn. Đề nghị các phòng thuộc Sở tiếp tục duy trì việc xử lý hồ sơ kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp trễ hạn hoặc xin gia hạn thời gian xử lý hồ sơ.

Triển khai kịp thời các chủ trương phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở; đồng thời, đề nghị công chức vận động người thân, gia đình chấp hành nghiêm các chỉ đạo của đơn vị chức năng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

2. Kết luận về kiến nghị của các phòng thuộc Sở

Kiến nghị về việc bổ sung biên chế của phòng Quản lý ngân sách: Lãnh đạo Sở tiếp thu ý kiến; đồng thời đã giao Văn phòng tìm nguồn biên chế phù hợp và đăng ký Sở Nội vụ tuyển dụng công chức để bổ sung chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020 của Sở.

3. Phương hướng tháng 6/2020

Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 đã nêu trong báo cáo; đồng thời thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời Chương trình công tác năm 2020 của Sở Tài chính.


Trên đây là thông báo về kết quả thực hiện công tác tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6/2020, đề nghị các phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.

Lượt người xem:  Views:   99
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới