Văn bản mới
Thứ 6, Ngày 11/12/2020, 09:00
Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14957/BTC-NSNN về việc hướng dẫn địa phương trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/12/2020

            Ngày 04/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14957/BTC-NSNN về việc hướng dẫn địa phương trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, Bộ Tài chính trích dẫn về số thu kết dư ngân sách, tính tăng thu ngân sách địa phương dành nguồn để thực hiện cải các tiền lương (theo quy định tại điểm u, khoản 1, Điều 37 và quy định tại khoản 2, Điều 59 và Điều 72 Luật NSNN).

            Thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

            - Chỉ đạo cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, báo cáo Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

            - Gửi bổ sung Mẫu biểu trình HĐND về số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn NSNN) về Sở Tài chính kể từ báo cáo quyết toán NSNN năm 2019.

Tải về văn bản số 14957/BTC-NSNN ngày 04/12/2020.

Lượt người xem:  Views:   1313
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới