Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
155
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
134/2020/TT-BTC05/05/2020Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
Thông tư có hiệu lực đến ngày 31/12/2020.
Bộ Tài Chính
 
235/2020/TT-BTC05/05/2020Thông tư 35/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Có hiệu lực đến ngày 31/12/2020.
Bộ Tài Chính
 
3855/QĐ-UBND 24/04/2020Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
427/2020/TT-BTC17/04/2020Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuậtBộ Tài Chính
 
530/2020/TT-BTC17/04/2020Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 30/2018/NĐ-CP Bộ Tài Chính
 
629/2020/TT-BTC07/04/2020Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản côngBộ Tài Chính
 
730/2020/TT-BTC07/04/2020Thông tư 30/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 30/2018/NĐ-CP.Bộ Tài Chính
 
820/2020/TT-BTC01/04/2020Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với BH tiền gửi VN.Bộ Tài Chính
 
919/2020/TT-BTC31/03/2020Thông tư 19/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nướcBộ Tài Chính
 
1017/2020/TT-BTC27/03/2020Thông tư 17/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý TCĐT và quản lý TCHCSNBộ Tài Chính
 
1110/2020/TT-BTC23/03/2020Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.Bộ Tài Chính
 
1207/2020/TT-BTC03/02/2020Thông tư 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoàiBộ Tài Chính
 
1365/2019/TT-BTC16/09/2019Thông tư 65/2019/TT-BTC Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểmBộ Tài Chính
 
142168/STC-QLNS 22/08/2019Thực hiện Công văn số 1651/UBND-NCPC ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL.

Sở Tài chính
 
1563/2019/NĐ-CP11/07/2019Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nướcVăn phòng Chính phủ
 
1633/2019/TT-BTC 10/06/2019
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Bộ Tài Chính
 
1733/2019/NĐ-CP23/04/2019Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộChính phủ
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
VĂN BẢN MỚI