Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
194
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
125/2021/QĐ-UBND18/11/2021
            Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng đối với các đối tượng gồm: Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (ngoại trừ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức); Đơn vị sự nghiệp công lập; Các ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; Tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị các huyện, thị xã, thành phố thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
294/2021/TT-BTC02/11/2021Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sảnBộ Tài Chính
 
392/2021/TT-BTC28/10/2021Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.Bộ Tài Chính
 
491/2021/TT-BTC21/10/2021
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
Bộ Tài Chính
 
52014/QĐ-BTC18/10/2021Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt " Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".Bộ Tài Chính
 
61850/QĐ-BTC22/09/2021Quyết định 1850/QĐ-BTC ngày 22/9/2021 về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính.Bộ Tài Chính
 
710634/BTC-KBNN15/09/2021Hướng dẫn hạch toán tài khoản dự toán phân bổ cấp 0 nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CPBộ Tài Chính
 
810634/BTC-KBNN15/09/2021Hướng dẫn hạch toán tài khoản dự toán phân bổ cấp 0 nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CPBộ Tài Chính
 
976/021/TT-BTC15/09/2021Thông tư hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.Bộ Tài Chính
 
1081/2021/NĐ-CP27/08/2021Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.Chính phủ
 
1173/2021/TT-BTC25/08/2021
Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã.
Bộ Tài Chính
 
1272/2021/TT BTC17/08/2021Thông tư 72/2021/TT BTCsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.Bộ Tài Chính
 
1374/2021/TT-BTC17/08/2021Thông tư 74/2021/TT-BTCsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.Bộ Tài Chính
 
1470/2021/TT-BTC12/08/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Bộ Tài Chính
 
1569/2021/TT-BTC11/08/2021Thông tư 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.Bộ Tài Chính
 
1686/NQ-CP06/08/2021

Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

Chính phủ
 
1765/2021/TT-BTC29/07/2021

Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

Bộ Tài Chính
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
VĂN BẢN MỚI