Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  
Số Ký hiệu:
19/2018/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2018 
Người ký:
Chủ tịch Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
23/12/2018 
Trích yếu:
Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh TâyNinh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  
Nội dung Tập tin Đính kèm: