Văn bản Quy phạm Pháp luật
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ 
Số Ký hiệu:
04/2019/NĐ-CP 
Ban hành:
11/01/2019 
Người ký:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
25/02/2019 
Trích yếu:
Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chun, định mức sử dụng xe ô tô, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nm giữ 100% vn điều lệ; Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao và các văn bản chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này..)