Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đề thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng 
Số Ký hiệu:
121/2018/TT-BTC 
Ban hành:
12/12/2018 
Người ký:
Thứ trưởng Trần Văn Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/02/2019 
Trích yếu:
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đề thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng 
Nội dung Tập tin Đính kèm: