Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính 
Số Ký hiệu:
06/2019/TT-BTC 
Ban hành:
28/01/2019 
Người ký:
Thứ trưởng Trần Văn Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/03/2019 
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 72/2017/tt-btc ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động Quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: