Văn bản Quy phạm Pháp luật
Phổ biến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội 
Số Ký hiệu:
2168/STC-QLNS  
Ban hành:
22/08/2019 
Người ký:
Phó Giám đốc Lương Minh Trí 
Cơ quan ban hành:
Sở Tài chính 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
25/08/2019 
Trích yếu:
Thực hiện Công văn số 1651/UBND-NCPC ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL.