Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
36/2020/NĐ-CP 
Ban hành:
24/03/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
10/05/2020 
Nội dung Tập tin Đính kèm: