Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư 19 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 
Số Ký hiệu:
19/2020/TT-BTC 
Ban hành:
31/03/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:
Thông tư 19/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước 
Nội dung Tập tin Đính kèm: