Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 
Số Ký hiệu:
27/2020/TT-BTC 
Ban hành:
17/04/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Tuấn Anh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
05/06/2020 
Trích yếu:
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 
Nội dung Tập tin Đính kèm: