Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư 20/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 
Số Ký hiệu:
20/2020/TT-BTC 
Ban hành:
01/04/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
20/05/2020 
Trích yếu:
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với BH tiền gửi VN. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: