Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng 
Số Ký hiệu:
34/2020/TT-BTC 
Ban hành:
05/05/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Vũ Thị Mai 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
05/05/2020 
Trích yếu:
Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
Thông tư có hiệu lực đến ngày 31/12/2020.
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: