Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 
Số Ký hiệu:
35/2020/TT-BTC 
Ban hành:
05/05/2020 
Người ký:
Thứ trưởng Vũ Thị Mai 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
05/05/2020 
Trích yếu:
Thông tư 35/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Có hiệu lực đến ngày 31/12/2020.
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: